måndag 27 december 2010


Sedan examen från konsthögskolan Valand 2011 har tekniken varierat från tuschteckningar på vägg till utomhusskulpturer. I konstnärskapet används iakttagelser från yrken som måste utföras mot brödföda. Ett gemensamt tema för verken är rättfärdigandet av ingrepp, ibland övergrepp, för ordning och reda.